Откъси от глава ТРЕТОТО ОТКРОВЕНИЕ, ИЛИ ДУХОВНОТО СЪБИТИЕ НА ХХ ВЕК: НОВОТО ПОЯВЯВАНЕ НА ХРИСТОС В ЕТЕРА – ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ

АРХАНГЕЛ-МИХАИЛОВИЯТ ВЕК И РЪКОВОДСТВО ЗАПОЧВАТ ПРЕЗ 1879 г., когато в последната битка с Дракона (Сатаната) архангелът го прогонва окончателно от Духовния Свят и го принуждава да слезе на Земята. През 1899 г. завършва и Тъмната Епоха – Кали Юга. От началото на Михаиловия век и края на Кали Юга в човешкото съзнание започват да се вливат все повече две главни духовни влияния. Първото е силата на Михаил, която осигурява нова способност за правилно логическо мислене и индивидуално изживяване на свободата. Вторато е Новото Благовестие, или Откровение на Небето, което от втората третина на ХХ век отпуска като дар съвършено нови сили, необходими на човечеството, за да му позволи да възприеме Новата поява на Христос в етерния свят.

ТОВА Е НАЙ-ГОЛЯМОТО СЪБИТИЕ за земните хора от нашата еволюция след Събитието на Голгота. Този дар, отпуснат във вид на НОВИ ДУШЕВНИ СИЛИ, ще започне бавно да подготвя човека за непознати способности, които той ще е в състояние да развие постепенно.

Днес, поглеждайки назад към въпросното Събитие, може да констатираме, че то е преминало, без човешките същества да разберат това, но не означава, че неговото предназначение няма да се осъществи.

Антропософията ни учи в книгата „Новото появяване на Христос в етера“, в лекция на Р. Щайнер от 25. 1. 1910 г. в Карлсруе:

Първите белези на тези нови душевни способности ще започнат да се появяват сравнително бързо в отделни души. Те ще станат по-ясни в средата на четвъртото десетилетие на ХХ век, някъде между 1930 и 1940 година. Годините 1933, 1935 и 1937 ще бъдат особено значителни. Способности, които сега са твърде необикновени за човешките същества, тогава ще започнат да се проявяват като естествени способности. Всичко ще се промени за душите, които пребивават на Земята, а също и онези, които вече не са във физическо тяло. Независимо от това, къде се намират, всичко се променя, НО НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНОТО СЪБИТИЕ НА НАШЕТО ВРЕМЕ Е ДЪЛБОКА РЕШИТЕЛНА ПРОМЯНА В ДУШЕВНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ЧОВЕКА.

Събитието, за което тук говорим, Второто пришествие на Христос, създава възможност чрез тези нови духовни сили човечеството постепенно да придобие виждане за етерната област. Отначало това ще бъде възможно за отделни индивиди през средата на века, но в следващите 2500–3000 години хората все повече ще развиват тези способности. Значи, човекът ще стане способен да вижда в етерния свят – ще израсне до него, което ще му даде възможност да вижда Христос в етера. На човечеството ще се даде един период от 2500–3000 години, за да развие тези духовни сили в качества и постигне етерно виждане като Всемирно Човешко качество.

Това, което всеки съвременен човек трябва пределно ясно да разбере по правилен начин, е, че изразът, който няма някой днес да не е чул, ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ХРИСТОС, е верен, НО ТОВА НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СТАНЕ НА ЗЕМЯТА. ХРИСТОС НИКОГА ВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА ФОРМА.

Духовното събитие през ХХ век, по-точно през 1933 г., като отпуска нови духовни сили на индивида, дава възможност на човешките същества да израснат духовно и да виждат в етерния свят. Особеното свръхестествено царство, където може да бъде виждан Христос, е Шамбала. Винаги е имало Шамбала, но докато преди тя е била достижима само за посветените, сега човечеството с обикновените си способности отново ще се издигне в страната Шамбала. Първото, което ще съзрем там, ще бъде Христос в Неговата етерна форма. Христос ще води човечеството към Шамбала. И колкото по-ясно зрение придобиват човешките същества, толкова по-велик и по-могъщ ще им се явява Той.

Пак ще повторя: тези нови душевни сили, влени и отпуснати на хората в еволюция като дар, не са за единици, а за всички по света. Малцина ще бъдат само ония, които ще бъдат, така да се каже, пионерите, те ще успеят да доразвият тези сили и да придобият виждане за Христос в етера по-рано, още от трийсетте-четирийсетте години на ХХ век. Останалата част от човечеството ще го придобие постепенно през следващите 2500 години. Целта на просветлението за всеки наш съвременник е тази информация да не отмине незабелязано и нечута, а да стигне до колкото се може повече индивиди, да бъде осмислена правилно и личността свободно да реши иска ли, или не да бъде с Христово съзнание и да приема Христовия импулс.

Онези, които се колебаят и не знаят в какво да вярват, лесно може да се оставят да бъдат подведени от активни лъжепророци и самозванци, че Иисус се е преродил и ходи в човешко проявление на Земята. Примери за това има много. Споделих ви моя личен опит с такъв манипулиран човек още преди 14 години, а най-скорошният пример е с Висарион, така наречения Сибирски Христос. Той още занимава съзнанието на лековерните хора, пише книги и събира многолюдие на сказки. За него нямам желание да пиша, а и лично нито съм го чула, нито видяла. Достатъчно бях информирана от мои приятели и вестниците, които гърмяха със сензационни статии, че още преди 11 години се е обявил за преродения Христос, а в неговата сибирска секта живеели около 200 българи. Този Висарион няма да е първият или последният – тепърва ще се появяват такива лъже-Христосовци, защото най-лесно се манипулира невежото общество. Едно човечество, което не познава своя истински произход, своя Спасител и Наставник – Христос. Това много точно е казано в книгата на Сергей Прокофиев „Дванадесетте Свети Нощи и Духовните Йерархии“, която в момента се намира на книжния пазар. Авторът обяснява още в предговора, че написал тази книга с намерението да помогне на читателя да открие пътя към разбиране на цялото духовно значение на епифанията (Богоявлението) като празник на свръхсетивното раждане на Христос за разлика от Рождеството като празник на земното раждане на човека Иисус от Назарет. Ще го цитирам:

Понеже с действителното разбиране на Мистерията на Епифанията е свързана в голяма степен възможността за постепенното преодоляване на обхваналия сега цялото човечество материализъм, все още съобразяващо се със земното раждане на Иисус, но нежелаещо да знае нищо за свръхсетивното раждане на Христос в Иисус при кръщението в река Йордан.

Това е съвременното обяснение на съвременен автор със съвременно посвещение. Необходимо е много индивиди на нашето време, които познават истината за раждането на Иисус от Назарет и свръхсетивното раждане на Христос, да се изявят с реч или писмено, за да започне тя да се чува и постепенно възприема от човечеството, преди да е станало късно.

Ами да вземем четирите евангелия, които през цялото време от написването им досега все още, и за в бъдеще ще бъдат почти единствената приета истина, но са трудни за разбиране, докато човечеството не се повдигне духовно.

От Матея (24 гл., 4:5:24):

„Иисус в отговор им каза: „Пазете се да не ви заблуди някой: защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки „Аз съм Христос“, и ще заблудят мнозина.“

. . . . . . . . . . .

„Защото ще се появят лъже-Христи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраниците.“

От Марко:

„Тогава, ако ви каже някой: „Ето тук е Христос“, или: „Ето там!“ – не вярвайте, защото ще се появят лъже-Христи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните. А вие внимавайте. Ето, предсказах ви всичко.“

От Лука (21 гл.:8):

„А Той им каза: „Внимавайте да не ви заблудят, защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще ви кажат: „Аз съм Христос“, и че времето е наближило. Да не отидете след тях.“

От Йоана (8 гл.:14):

„Иисус в отговор им рече: „Ако и да свидетелствам за Себе си, пак свидетелството Ми е истинно: защото зная откъде Съм дошъл и накъде отивам, а вие не знаете откъде ида и накъде отивам.“

В Стария завет, в главата „Противозаконие“, или петата от Мойсеевите книги, е казано: „Когато някой пророк говори от Господнето име и словото му не се сбъдне, това слово Господ не е говорил; Пророкът го е говорил своеволно; да не се боиш от него.“

Колкото и да са сложни евангелията за правилното им схващане, докато човек издигне съзнанието си и получи необходимото посвещение, за да ги разбира, все пак в тях имаме цялата истина, за да ни предпази. ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ЧЕТЕ ЕВАНГЕЛИЯТА – ВСЕКИ! Аз познавам например хора, добре запознати с езотеричните учения, прочели много книги на Рудолф Щайнер, които казват, че не могат да четат евангелията – скучно им било. Това е груба грешка. Те ще сбъркат първи, когато се появи вещ и чаровен лъже-Христос и ще ги поведе. Не говоря празни приказки, имам достатъчно доказателства от ариманически книги, които се четат масово и довеждат хората до възторг. Библията е настолна книга за всяко човешко същество – нещо като естествено общение с Бога, както и да си кръстен в Отца, Сина и Светия Дух.

............................................................

По-нататък Щайнер обяснява защо е крайно необходимо това духовно Събитие на ХХ век да не мине незабелязано от човека, а напротив – НИКОЙ да не умира, без да е разбрал и осмислил информацията за НОВОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ХРИСТОС В ЕТЕРА и повдигането на човечеството в духовно отношение, докато всички придобият етерно виждане. Ето какво казва той:

Периодът на човешкия живот между смърт и ново раждане ще протича по-различно, ако човешките души са преживели Новото Появяване на Христос. Животът след смъртта също ще бъде променен в резултат от тази опитност. Поради това е толкова важно за душите сега въплътени да бъдат добре подготвени за Христовото събитие, което ще стане през това столетие (ХХ век, 1933 г.). Това е толкова важно за онези, които са въплътени тук на Земята, колкото и за онези, които ще са преминали портите на смъртта и ще живеят в Духовния Свят между смърт и ново раждане. От най-голяма важност е днес за всички живи души да се подготвят за това събитие и така да бъдат въоръжени срещу опасностите.

. . . . . . . . . . .

Ако това събитие мине покрай човечеството, без да остави никаква следа, то би загубило своята най-важна възможност при еволюцията си и би потънало в тъмнина и постепенно в смърт.

Драги читатели, това, с което онези от вас, четейки, се запознават за първи път, е съдбоносно. Но тия, които са по-стари от мен, и онези, по-младите, и особено пък още по-младите, родили се през ХХI век, трябва да стигнат до тук поместената информация. Трябва да знаят и разбират правилно Новата поява на Христос. Христос НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ЯВИ В ПЛЪТ. НИКОГА! ТОВА Е БИЛО САМО ВЕДНЪЖ, И ТО ЗАРАДИ СПАСЕНИЕТО НА ЗАКЪСНЕЛИТЕ В РАЗВИТИЕТО СИ ЧОВЕЦИ И ЗАРАДИ НЕОБХОДИМОТО РАЗВИТИЕ НА АЗОВОТО СЪЗНАНИЕ. ХРИСТОС ЖИВЕЕ В ЕТЕРА, В ШАМБАЛА – НОВОТО МУ ЦАРСТВО, А НИЕ, ЧОВЕЦИТЕ, ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИЕМ ДУХОВНО ТАКА, ЧЕ ДА СЕ ИЗДИГНЕМ И ПОСТИГНЕМ ЕТЕРНО ВИЖДАНЕ. ТОГАВА НИЕ ЩЕ ГО ВИЖДАМЕ И ТОЙ ВИНАГИ ЩЕ НИ СЕ ЯВЯВА В ПОДКРЕПА, КОГАТО ГО ПРИЗОВЕМ.

Тези хора, които, умирайки сега на Земята, отнасят със себе си правилното разбиране за Новата поява на етерния Христос, ще имат интересен живот и занимание в живота си между смърт и ново раждане, в Духовния Свят като духове. Те ще слязат после отново на Земята в ново превъплъщение, носейки и сваляйки със себе си НОВИ сили за развитие на НОВИ, по-съвършени качества и придобиване на етерно зрение.

Във връзка с опасностите, които грозят човечеството, в случай че не разбере истинското значение на Духовното Събитие на ХХ век, една друга интересна посветена личност е написала книга, която си струва да се прочете: ДУХОВНОТО СЪБИТИЕ НА ХХ ВЕК – една имагинация от Иешуа бен Аарон. Там той пише следното:

В лекцията си от 18. 4. 1910 г. в Палермо Щайнер постоянно предупреждава, че това ново развитие на нови качества ще е съпътствано от изкушения, тежки изпитания и кризи. Това ще бъде време на големи решения. До началото на трийсетте години на ХХ век човечеството или ще е усвоило достатъчно Антропософията, за да може да открие Христос чрез новите душевни способности, да го изживее и разбере по този начин и да го превърне в градивен духовен и обществен фактор на Земята, или няма да е постигнало това. В последния случай ще бъде открит пътят за силите на Злото, които са готови и очакват подобен пропуск.

ВСИЧКИ ВИСОКОПОСВЕТЕНИ ДУХОВНИ УЧИТЕЛИ НИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ОТДАВНА, ЧЕ ХРИСТОС НЯМА ДА ДОЙДЕ В ДУХА, АКО ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА НЕ СА ПОДГОТВЕНИ ЗА НЕГО. АКО НИЕ НЕ ПРЕОДОЛЕЕМ ДИСХАРМОНИЯТА НА ЧОВЕШКОТО СЕБЕУСЕЩАНЕ, ЧЕ СМЕ ЗЕМНИ СЪЩЕСТВА, НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СМЕ И СВРЪХЗЕМНИ КОСМИЧЕСКИ СЪЩЕСТВА. Само познанието на Духовната Наука ще ни даде увереността да гледаме на себе си като земни, но фактически и духовни същества. Това осмисляне и осъзнаване ще направи възможно да се подготвим и разпознаем (рано или малко по-късно) Христос, който ще ни говори духовно от етерния свят, така както някога е говорил на човеците в трите му години пребиваване на Земята в човешко тяло.

Трябва обективно да отбележим, че Антропософията не успя да се усвои достатъчно от човечеството до началото на трийсетте години на ХХ век. По този начин пътят за силите на злото беше открит и то се развихри в дейности в много посоки. Всеки донякъде духовно осведомен човек вижда ясно в нашето ежедневие – в обкръжението си, културата, изкуството, медиите, социално и морално неговото проявление. НИЩО НЕ Е ЗАГУБЕНО ОБАЧЕ.

Човечеството притежва ученията на Духовните Учители на миналото и особено тези на нашето съвремие в лицето на Розенкройцерите, на Петър Дънов, д-р Рудолф Щайнер и неговите последователи и никога не е късно да прояви интерес и отвори съзнание за Духовната Наука. Ако! разбира се, е достатъчно будно, за да схване сериозната опасност, която го грози в перспектива, и се заеме бързо и съзнателно да изгради своето духовно образование за правилния си духовен еволюционен растеж.

МОТОТО на тази книга се състои именно в това най-важно знание за всяко човешко същество: ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВИ САМО ДОКАТО ЧОВЕК Е НА ЗЕМЯТА.

Веднъж прочели тази книга и приели със сърце, душа и ум информацията в нея, вие вече сте съзнателно стъпили на пътеката на Истината и Божествения живот. От вас индивидуално зависи колко бързо ще продължите занапред да попълвате пропуските в духовното си образование. То е готово и чака съзнателния устрем на човека към него.