СЪДЪРЖАНИЕ на книгата "Активен живот след смъртта или самота"

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ - ЕДНА НЕОБХОДИМА ВРЪЗКА НА МИНАЛОТО С НАСТОЯЩЕТО

КАК СЕ РОДИ КНИГАТА „АКТИВЕН ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА, ИЛИ САМОТА“

КАКВО E МЕДИУМ?

СТРАННОТО ЗАПОЗНАНСТВО СЪС СЛУЧАЯ НА Г-ЖА А. Б.

В СТРАДАНИЕТО ОТ ЗАГУБАТА НА ЛЮБИМ ЧОВЕК – ВЕЛИКИ, ПРЕУСПЕЛИ ИЛИ НЕУДАЧНИЦИ – ВСИЧКИ СА РАВНИ. СЛУЧАЯТ Д-Р РЕЗОВА

КАКВО СТАВА С ДУШИТЕ НА ХОРАТА,ЧИЙТО ЗЕМЕН ПЪТ Е БИЛ ПОСВЕТЕН НА НАУКАТА

ЗАЩО ЧОВЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ДА РАЗВИЕ НАУЧНОТО МИСЛЕНЕ

СТРАДАНИЕТО И БОЛКАТА ПО ЗЕМЯТА СА РЕЗУЛТАТ ОТ СЛОЖНИ ДУХОВНИ ВЗАИМОВРЪЗКИ И ПРОЦЕСИ ПО ПРИЧИНА НА ВСЕ ПО-МАТЕРИАЛИЗИРАЩОТО СЕ ЧОВЕЧЕСТВО.
ТРАГЕДИЯТА ДА ЗУГУБИШ НЕНАДЕЙНО ДЕТЕТО СИ

НЕЩО НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗНАЕ ЗА УМРЕЛИТЕ МЛАДИ

САМОТА СЛЕД СМЪРТТА

НИЕ САМИ ИЗБИРАМЕ СВОИТЕ РОДИТЕЛИ ПРЕДИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕТО СИ НА ЗЕМЯТА И БИ ТРЯБВАЛО ДА ГИ ПРИЕМАМЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА. В ЖИТЕЙСКИЯ СИ ПЪТ ОБАЧЕ ИМАМЕ ИЗБОР В ПОДБОРА НА ПРИЯТЕЛИТЕ СИ

КОНФЛИКТНИ РАЗЛИЧИЯ В СЪЗНАНИЕТО – РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛКАТА МИ НАТАЛИЯ

ДА ПРИЕМЕМ РАЗЛИЧИЯТА ВЪВ ВЪЗГЛЕДИ И МИРОГЛЕД С РОДНИНИТЕ НИ С РАЗБИРАНЕ И ЛЮБОВ

АПЕЛ КЪМ ЧИТАТЕЛЯ ЗА ВНИМАНИЕ И ОСМИСЛЯНЕ ЗАЩО ДУХОВНИТЕ СВЕТОВЕ НАРОЧНО СА ОТТЕГЛИЛИ СВОЯТА БЛИЗОСТ И ВИДИМОСТ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

САМОТАТА СЛЕД СМЪРТТА ЗАВИСИ ОТ ТОВА КАК СМЕ ЖИВЕЛИ, ДОКАТО СМЕ БИЛИ НА ЗЕМЯТА

РЕЛИГИОЗНАТА НАСТРОЙКА НА УМА, ДОКАТО ЖИВЕЕМ НА ЗЕМЯТА, ОПРЕДЕЛЯ И СЪОТВЕТНАТА ГРУПИРОВКА, В КОЯТО ЩЕ СЕ НАМЕРИМ НА ОПРЕДЕЛЕНА СТЕПЕН ОТ ЖИВОТА НИ СЛЕД СМЪРТТА

ДОКАТО СМЕ НА ЗЕМЯТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ОБЩИТЕЛНИ, ГРИЖОВНИ, ДА СЪЗДАВАМЕ И ПАЗИМ ПРИЯТЕЛСТВАТА И ВРЪЗКИТЕ СИ

СЛУЧАЯТ „ДОКТОРЪТ“

САМОУБИЙСТВОТО Е БЯГСТВО ОТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОНОВА, КОЕТО СМЕ ПЛАНИРАЛИ ЗА СЕБЕ СИ, ПРЕДИ ДА ДОЙДЕМ В НОВ ЖИВОТ

НЕДОВОЛСТВОТО ОТ ЖИВОТА НЕ БИВА ДА ВОДИ ДО САМОУБИЙСТВО. НЕДОВОЛСТВОТО ГОВОРИ ЗА СЛАБОСТ И НЕСЪВЪРШЕНСТВО
НА ЛИЧНОСТТА

СКЛОННИТЕ КЪМ САМОУБИЙСТВО ОТРАНО ПОКАЗВАТ СИМПТОМИ ИЛИ ЗНАЦИ ЗА НАМЕРЕНИЯТА СИ. МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПОМОГНЕ ПО МНОГО НАЧИНИ, НО ТРЯБВА НАБЛЮДАТЕЛНОСТ, ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И ЛЮБОВ

НЕИЗКАЗАНИТЕ НЕЩА МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО САМОУБИЙСТВО

АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ И СТРЕМИТЕЛНО РАЗРАСТВАЩИЯТ СЕ МАТЕРИАЛИЗЪМ СА ИЗГРАДИЛИ СТЕНА МЕЖДУ ЖИВЕЕЩИТЕ НА ЗЕМЯТА И ОНЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ДУХОВНИЯ СВЯТ. ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕ

ДУХОВНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ВСИЧКИ НИЕ СМЕ В ПОСТОЯНЕН ОБМЕН С МЪРТВИТЕ

НИЕ СРЕЩАМЕ НАШИТЕ УМРЕЛИ В МОМЕНТА НА ЗАСПИВАНЕТО И ОТНОВО В МОМЕНТА НА СЪБУЖДАНЕТО, НО СПОМЕНЪТ ЗА ТОВА ОСТАВА В ПОДСЪЗНАНИЕТО

ДУХОВНИТЕ ОТРАЖЕНИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОМРАЗАТА

ЧЕТЕНЕ НА МЪРТВИТЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЖИВИ И МЪРТВИ

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЯ

КОЕ Е НАЙ-НЕРАЗБРАНОТО НЕЩО? – СТРАДАНИЕТО. КОЕ Е НАЙ-ПРЕЧИСТВАЩОТО НЕЩО – БОЛКАТА. „ТЪРСЕТЕ ИСТИНАТА, ЗАЩОТО ТЯ ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ“ – Е КАЗАЛ ХРИСТОС

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО С НЕЯСНОТО ПОНЯТИЕ „ИЗВЪНЗЕМНИ“

РАБОТАТА НА АНГЕЛИТЕ В АСТРАЛНОТО ТЯЛО НА ЧОВЕКА

КОЙ БИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАЛ НАЙ-МНОГО ОТ „СПЯЩОТО“ ЧОВЕЧЕСТВО?

НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ И МОЛИТВИ

ДУХОВНИТЕ ЙЕРАРХИИ, КОИТО ОТ САМОТО НАЧАЛО СЕ ГРИЖАТ ЗА РАЗВИТИЕТО И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ПОМОЩ В КРИЗИСЕН МОМЕНТ. МОЖЕ БИ БЕШЕ АНГЕЛ?

„НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ“

ДА НЕ БЪДЕМ ПРЕДУБЕДЕНИ – НИКОГА НЕ Е КЪСНО ДА ПРОМЕНИМ ВЪГЛЕДИТЕ И МИРОГЛЕДА СИ

ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРАВИЛНОТО РАЗБИРАНЕ НА ДЕЛОТО НА ХРИСТОС

ТЕМАТА ЗА ХРИСТОС И НАШАТА ВРЪЗКА С НЕГО

ЗАЩО В ДНЕШНО ВРЕМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛВАМЕ С ВЯРНО РАЗБИРАНЕ КАКВО ИМЕННО Е ДАЛ ХРИСТОС НА ЧОВЕКА. КАКВО ОЗНАЧАВА ИЗРАЗЪТ „МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА“

РАЗЛИКАТА В ТОВА ДАЛИ ЕДНА МЪДРОСТ Е ПРИЕТА, БЕЗ ТЯ ДА Е ПРОНИКНАТА ОТ ХРИСТОС, ИЛИ ПРИЕМАМЕ ЕДНА МЪДРОСТ, ОЗАРЕНА ОТ ХРИСТОВАТА СВЕТЛИНА

КАКВО ИМЕННО ОЗНАЧАВА БЕЗСМЪРТИЕТО

НЕПРАВИЛНО НАСОЧЕНО ЛЮБОПИТСТВО

САМО ХРИСТОС Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗКУПИ НАШИТЕ ДЪЛГОВЕ, ПОЕМАЙКИ ГИ ВЪРХУ СЕБЕ СИ

ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ, А ДА ОПОЗНАЕМ ВРАГА СИ И НЕГОВИТЕ МЕТОДИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ДА ЖИВЕЕМ БЕЗ СТРАХ

На Лиана

Да живеем без страх,
Бог е в нас
и душите ни знаят,
че смъртта
е прегръдка с безкрая,
че зад хоризонта отвъд
следва друг хоризонт.
Тук сме със мисия ясна –
животът несъкрушим
не е трупане,
а изхвърляне на баласта,
докато полетим

Михаил Кендеров